Framtiden behöver grön tillväxt

Under de senaste åren har grön tillväxt blivit ett populärt begrepp, speciellt i politiska kretsar. Men vad innebär egentligen grön tillväxt och är det möjligt i en stor skala? 

Grön tillväxt är ett begrepp som är oklart för många. På det stora hela vill man dock att människans miljöpåverkan på vår planet ska minska, samtidigt som det inte påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Genom att lyckas frikoppla miljön från den ekonomiska tillväxten kan man skapa en grön tillväxt. 

Detta innebär grön tillväxt

Grön tillväxt kan beskrivas som en framtid där utsläppen minskar och världens biologiska mångfald skyddas av miljö- och klimatåtgärder. Detta kan till exempel ske genom höjda skatter på utsläpp och avfall. Grön tillväxt ska helt enkelt användas för att lösa den växande klimatkrisen och klimathot. Detta utan att världens ekonomi påverkas i det långa loppet.

Grön tillväxt kan skapas genom en tillväxt som är hållbar och miljövänlig. Att fordon drivs av miljövänliga bränslen, det är ett exempel på grön tillväxt. Ny teknik och radikal miljöpolitik kan göra detta möjligt.

Hinder för den gröna tillväxten

I en drömvärld skulle grön tillväxt vara enkelt att lösa, det enda som krävs är hårt jobb och samarbete mellan olika partner, partier och länder. Det finns dock vissa hinder för den gröna tillväxten som skapar problem.

Ett hinder är bland annat ekonomin. Att behålla en ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar på utsläpp och avfall är en svår kombination. Världens ekonomi är nämligen hårt bunden till energi- och resursförbrukning. Dessutom finns det många olika intressen för detta.

Många anser att ekonomin kan påverkas negativt av olika regleringar. Dock är grön tillväxt inte menat för att ta bort saker, utan för att utveckla ny teknik som gör världen klimatsmartare, vilket skulle kunna leda till en fortsatt god ekonomi. Genom att särställa grön tillväxt med den globala tillväxten kan man få en fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Att länder ska minska sina utsläpp finns beslutat i Parisavtalet. Enligt detta avtal ska den globala uppvärmningen hållas under två grader. Det finns dock få länder som arbetar tillräckligt hårt för att uppnå detta, istället ökar utsläppen. 

Är den gröna tillväxten framtiden?

Det finns många som arbetar hårt för att få till en grön tillväxt. Sveriges politiker har ofta grön tillväxt som ledord i sina kampanjer och har tankar om hur detta ska uppnås.

Frågan är dock om grön tillväxt är en möjlig framtid. Det kan tyckas självklart att det vore så, världens befolkning måste dock arbeta hårdare för att kunna leva miljövänligare och klimatsmartare. Utsläppen måste minska och miljöpolitiken måste få ett större utrymme.

För att uppnå grön tillväxt måste det ske en frikoppling mellan ekonomin och naturens resurser och alla måste dra sitt strå till stacken. Utan en grön tillväxt kommer naturen att påverkas med ett förstört ekosystem, skogsskövlingar, luftföroreningar och andra klimatkriser som följd.

Forskning visar dock på att ekonomins konstanta tillväxt är beroende av naturens resurser och att det inte är möjligt att särställa dessa. Därför måste miljöpolitikerna kämpa allt hårdare för att få till diskussioner och förändringar.