fönsterrenovering Stockholm

Fönsterrenovering – det bästa alternativet för miljön

Om vi vill uppnå grön tillväxt måste vi bli bättre på att ta vara på det vi har. Tjänster, bl.a. hantverkstjänster, spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomin. Det handlar om att renovera istället för att byta ut, exempelvis när det gäller fönster.

Det är nästan ingenting som får en byggnadsvårdsintresserad person att reagera på samma sätt som hen gör när ämnet fönster förs på tal. Gamla fönster kan nämligen hålla hur länge som helst, om de tas om hand på rätt sätt och renoveras regelbundet. Detta uppmärksammas på den årligt återkommande fönsterrenoveringens dag. Det finns också kurser att gå för den som vill lära sig ta hand om gamla träfönster.

Den som har en liten stuga kan renovera fönstren själv, genom att skrapa, olja, kitta och måla dem. Men om det rör sig om ett stort antal fönster, i en eller flera fastigheter, är det bäst att ta hjälp. Det finns många firmor som arbetar med fönsterrenovering och har riktat in sig just på bostadsrättsföreningar. Det är ju föreningen som har ansvar för fastighetens yttre, där fönstren ingår. 

Miljöfördelar med att renovera fönstren

Den stora fördelen med att renovera fönstren i en fastighet, istället för att byta ut dem, är att man sparar energi eftersom nya fönster inte behöver tillverkas. Men renoveringen medför också att fönsterbågarna blir tätare, vilket minskar värmeläckaget och i förlängningen energiförbrukningen i huset. 

Vissa hävdar att nytillverkade fönster är mer energieffektiva än gamla, men denna beräkning tar sällan med energin som går åt för att tillverka fönster i kalkylen. Dessutom går det att förbättra gamla fönster på olika sätt. Bara det faktum att de får ny färg och nytt kitt gör en hel del, men det går också att byta ut själva glaset mot en mer energieffektiv variant. Som en bonus behåller man då husets ursprungliga utseende.