elektriker Stockholm

Miljövänliga elinstallationer

El är på tapeten, i alla möjliga sammanhang. Det handlar dels om hur vi ska driva bilar, flygplan och andra fordon. Men också om hur vi ska producera all el vi behöver, på ett klimatsmart sätt. Elen i våra hushåll får dock mindre uppmärksamhet.

Vi använder el varje dag. Även den som har en sommarstuga off-grid använder troligen en mobiltelefon, eller en vevradio. Troligare är dock att det finns el i stugan, och att den är av ganska gammalt datum.

Gamla elinstallationer kan vara farliga, men de drar också ofta onödigt mycket el. Genom att byta ut dem går det att få ned fastighetens elförbrukning en hel del. Det gäller naturligtvis inte bara i fritidshus, även om det är vanligast med el av äldre datum där. Det gäller även i många svenska villor. 

Även i Stockholm finns det många hus där elen behöver åtgärdas, och det skulle inte bara vara en säkerhetsvinst, utan även en miljömässig dito. Det är inget du bör ge dig på själv, utan detta arbete måste utföras av en behörig elinstallatör.

Innehavaren av en elanläggning är skyldig att löpande hålla den säker, skriver Elsäkerhetsverket. Om det finns brister måste dessa åtgärdas. Så säger elsäkerhetslagen. Elsäkerhetsverket kartlägger vad som orsakar bränder i elinstallationer. Det kan handla om kortslutningar, eller om att varmgång har lett till att annat material antänts. Gammal isolering på elledningar kan också torka och ramla av.  

Så blir du mer miljövänlig i ditt elanvändande

  • Välj el som producerats på miljövänligt sätt. Det innebär att den producerats från förnybara källor.
  • Se över din elkonsumtion. Byt ut vanliga glödlampor till lågenergilampor, och stäng av elektriska apparater som inte används. Låt inte apparater stå i standbyläge, utan stäng av dem ordentligt.
  • Använd laddbara batterier i batteridrivna prylar, som fjärrkontroller.